ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 江苏沭阳¾l‰K€šè‹—木基åœîC¸­å¿?/title> <meta name="keywords" content="南粤好彩三开奖,广东福彩好彩1详情,南粤风彩26选5开奖走势图" /> <meta name="description" content="ÁêË®ÄÐÅÏ»áÕ¹·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾¡Ë南粤风采好彩3开奖结果¡Ë好彩一开奖预测¡Ë好彩网一肖中特¡Ë246好彩天天免费资枓大全¡Ë广东好彩一尾数走势图¡Ë好彩网一肖中特¡Ë广东好彩1开奖结果335¡Ë广东36选7好彩3开奖结果¡Ë广东好彩一怎么玩¡Ë广东好彩一" /> <link href="/Resources/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Resources/css/genreal_zt.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" language="javascript" src="/Resources/script/jquery-1.7.2.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div class="careazt clearfix"> <div class="l"> <a href="/html/index.htm"><img src="/Hall/Vip/images/zt_index_02.png" width="167" height="73" alt=""></a></div> <div class="l zt_topgg"> <object width="474" height="66" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param value="/Resources/flash/ztbanner.swf" name="movie"> <param value="high" name="quality"> <embed width="474" height="66" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="/Resources/flash/ztbanner.swf"> </object></div> <div class="1 zt_search"> <table width="285" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top" class="zt_search_input" style="padding-left: 10px;"> <input type="text" name="textfield" id="txtSearchKey" /> </td> <td> <input type="image" src="/Hall/Vip/images/zt_index_07.png" name="Submit" value="提交" id="doSearch" /> </td> </tr> <tr> <td height="30" colspan="2" style="padding-left: 10px;" class="zt_searchtext"> 热门搜烦åQ?a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%91%a1%e8%90%84' target='_blank'>葡萄</a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%a5%bf%e7%ba%a2%e6%9f%bf' target='_blank'>西红æŸ?/a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%8b%b9%e6%9e%9c' target='_blank'>è‹ÒŽžœ</a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e7%8c%aa%e8%82%89' target='_blank'>猪肉</a><a href='/Search.aspx?t=product&key=%e8%83%a1%e8%90%9d%e5%8d%9c' target='_blank'>胡萝å?/a> </td> </tr> </table> </div> <div class="c-b"> </div> </div> <!--å¯ÆDˆª--> <div class="careazt clearfix"> <div class="l"> <img src="/Hall/Vip/images/zt_index_15.png" alt="" width="107" height="71" border="0" usemap="#Map"> <map name="Map" id="Map"> <area shape="rect" coords="15, 10, 90, 31" href="/html/index.htm" /> <area shape="rect" coords="16, 34, 89, 60" href="/html/Company/Company.htm" /> </map> </div> <div class="l"> <img src="/Hall/Vip/images/zt_index_16.png" alt="" width="843" height="71" border="0" usemap="#Map2" /> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="247, 8, 312, 64" href="/Supply/newList.html" /> <area shape="rect" coords="486, 9, 551, 65" href="/html/Buy/newindex.htm" /> <area shape="rect" coords="6, 8, 71, 64" href="/html/News/newindex.htm" /> <area shape="rect" coords="85, 13, 150, 34" href="/html/News/List-t6-p1.htm" /> <area shape="rect" coords="159, 14, 229, 33" href="/html/News/List-t8-p1.htm" /> <area shape="rect" coords="159, 14, 229, 33" href="#" alt=""/> <area shape="rect" coords="81, 39, 151, 58" href="/html/News/List-t8-p1.htm" /> <area shape="rect" coords="160, 40, 231, 57" href="/html/News/List-t6-p1.htm"/> <area shape="rect" coords="321, 10, 396, 32" href="/Supply/newList-tp19-a0.html"/> <area shape="rect" coords="403, 12, 472, 35" href="/Supply/newList-tp730-a0.html"/> <area shape="rect" coords="563, 13, 632, 35" href="/Buy/List.aspx?id=26"/> <area shape="rect" coords="639, 10, 711, 35" href="/Buy/List.aspx?id=959"/> <area shape="rect" coords="324, 38, 395, 58" href="/Supply/newList-tp959-a0.html"/> <area shape="rect" coords="404, 38, 473, 57" href="/Supply/newList-tp26-a0.html"/> <area shape="rect" coords="564, 38, 632, 58" href="/Buy/List.aspx?id=730"/> <area shape="rect" coords="638, 39, 709, 57" href="/Buy/List.aspx?id=487"/> <area shape="rect" coords="728, 8, 823, 34" href="/daili.html" target="_blank"/> </map> </div> </div> <!--登陆--> <div style="width: 950px; margin: 0px auto;"> <iframe style="width:950px;height:40px;margin:0 auto" runat="server" src="/CreateHtml/template/Hall/HallLogin.aspx" frameborder="no" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> </div> <!--banner--> <div class="careazt clearfix genreal_logo" style="width:910px;"> <div id="Layer1" > <table style="width:170px"> <tr> <td> <img id="renZhenPic" runat="server" width="52" height="23" src="/Hall/Vip/images/renzhen_no.png"/> </td> <td><span style="float:left; line-height:25px;" ><a target="_blank" href="/MemberCenter/OldReg.aspx" style="text-decoration:underline;color:#FF4E00;font-size:12px;font-weight:lighter">您的企业必须认证</a></span></td> </tr> </table> </div> <font color="black">江苏沭阳¾l‰K€šè‹—木基åœîC¸­å¿?/font></div> <!--展厅å¯ÆDˆª--> <div class="careazt clearfix zt_menue"> <div class="l" style="padding-left: 32px;">  </div> <div class="zt_menuenext" style="padding-top:23.5px" > <a href="#" id="pageindex" > <img src="/Hall/Vip/images/genreal_14.png" width="84" height="21" alt="" onclick="GoToIndex();"></a></div> <div class="l" style="padding-top:10px;"> <img src="/Hall/Vip/images/genreal_09.png" width="3" height="50" alt=""></div> <div class="zt_menuenext" style="padding-top:23.5px"> <a href="#" id="pageaboutus" > <img src="/Hall/Vip/images/genreal_17.png" width="85" height="21" alt="" onclick="GoToAbouts();"></a></div> <div class="l" style="padding-top:10px;"> <img src="/Hall/Vip/images/genreal_09.png" width="3" height="50" alt=""></div> <div class="zt_menuenext" style="padding-top:23.5px"> <a href="#" id="pageproducts"> <img src="/Hall/Vip/images/genreal_19.png" width="84" height="21" alt="" onclick="GoToProduct();" ></a></div> <div class="r zt_vip"><span>普通会å‘?½W?strong style="color:#fe0000">3</strong>òq?/span></div> <div class="r" style="padding-top:22px; padding-right:15px;"><a href="http://www.zinrpq.live/memberCenter/reg.aspx"><img src="/Hall/Vip/images/genreal_21.png" width="127" height="21" alt=""></a></div> <div class="c-b"> </div> <script type="text/javascript"> function GoToIndex() { document.getElementById("pageindex").href = "CompanyIndex-219075.htm"; } function GoToAbouts() { document.getElementById("pageaboutus").href = "CompanyAbout-219075.htm"; } function GoToProduct() { document.getElementById("pageproducts").href = "CompanyProducts-219075-p1.htm"; } </script> <script type="text/javascript"> function CheckLogin() { if (document.getElementById("email").value == "") { alert("误‚¾“入您的帐åøP¼"); document.getElementById("email").focus(); return false; } if (document.getElementById("pass1").value == "") { alert("误‚¾“入密码!"); document.getElementById("pass1").focus(); return false; } } function SubmitKeyClick(button) { if (event.keyCode == 13) { event.keyCode = 9; event.returnValue = false; document.all[button].click(); } } $("#doSearch").click(searchFunction); function searchFunction(event) { event.preventDefault(); var key = $.trim($("#txtSearchKey").val()); //key不可为空 if (key == "" || key.length == 0 || key == "误‚¾“入关键字!") { $("#txtSearchKey").css("color", "#FF6600").val("误‚¾“入关键字!").click(function () { $(this).val('').removeAttr('style'); $(this).unbind("click"); }); return; } key = encodeURI(key); window.location.href = "/Search.aspx?t=product" + "&key=" + key; } </script> </div> <div> <style type="text/css"> .suyuanda{float:right;text-align:left;width:208px;font-size:14px;color:#056f01} .suyuanda a{color:#056f01} .suyuanda a:hover{color:#c60} </style> <div class="careazt clearfix zt_indexcompany"> <div><img src="/Hall/Vip/images/zt_show03.gif" alt="" border="0"></div> <div class="zt_indexcommenbg zt_indexcompany_text"> <!--¾l“束--> <div class="l zt_product"> <div class="zt_showproduct_img" style="width:308px;height:230px"> <img src="/upLoadFiles/Supply/20170628/a7d3cbbf4d39411284a89a4034527bf1.jpg" id="ImgSupply" runat="server" onerror="imgError(this)" alt="" width="308" height="230"/> </div> </div> <div class="l zt_showproduct"> <p class="zt_showproducttitlet">供应大叶黄杨、小叉™»„杨、银æ?span>(点击åQ?35‹Æ?</span></p> <p class="zt_showproducttitle">供应商:江苏沭阳¾l‰K€šè‹—木基åœîC¸­å¿?/p> <p class="zt_showproducttitle">所在地åQšæ±Ÿè‹çœ-宿迁å¸?沭阳åŽ?/p> <p class="zt_showproducttitle">å? ä»øP¼šç”µè®®</p> <p class="zt_showproducttitle">联系人:李先ç”?/p> <p class="zt_showproducttitle">联系电话åQ?3482545302</p> <p class="zt_showproducttitle">联系地址åQšæ±Ÿè‹çœæ²­é˜³åŽ¿æ–°æ²³é•‡æ²™æ¹¾æ?/p> <p class="zt_show_product3n">来电时请说明åQŒæ‚¨æ˜¯ä»Žä¸‰å†œ¾|‘上看到的信息!</p> <p style="padding-top:8px;"> <a href="CompanyIndex-219075.htm#liuyangban"><img src="/Hall/Vip/images/zt_show_14.gif" width="228" height="42" alt=""/></a> </p> <p> </p> </div> <script type="text/javascript"> function imgError(_self) { $(".zt_showproduct_img").attr("style", "display:none"); } window.onload = function () { document.getElementById("pageindex").style.backgroundImage = "none"; document.getElementById("pageaboutus").style.backgroundImage = "none"; document.getElementById("pageproducts").style.paddingBottom = "1px"; document.getElementById("pageproducts").style.backgroundImage = "url('/Hall/Vip/images/genreal_27.png')"; } $(function (){ $.ajax({ url: "/Ajax/Common.ashx?type=CountSupply&pid=345599", success: function (data) { } }) }) </script> <div class="c-b"></div> </div> </div> <!--产品展示--> <div class="careazt clearfix zt_indexcompany"> <div class="zt_indexcommenbg zt_company_text"> <p style="text-align:center"> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">江苏沭阳¾l‰K€šè‹—木基åœîC¸­å¿ƒï¼›ä½äºŽé£Žæ™¯¿U€ä¸½çš„虞姬故乡—â€?05国道南侧åQŒåº™é¢œå…¬è·¯è¾¹æ²?交通便利,自然条äšg优越åQŒéšç€æ”šw©å¼€æ”¾ï¼Œå¸‚场¾læµŽçš„不断深入,本地åŒø™Š±å‰ç§æ¤ä¸š½Iºå‰å‘展åQŒå“¿Uç¹å¤šã€è§„格齐全,ä»äh ¼ä¾¿å®œåQŒåƈ向全国各地发é€?如北京、上‹¹—÷€å±±ä¸œã€æ¹–北、河南、安徽、浙江等圎ͼŒèŠ±å‰è¥é”€ä¸šå·²å…ïL›¸å½“规模本基始¾lˆåšæŒäº’惠互利、诚信交往、严守信誉是公司的经营原则;客户½W¬ä¸€ã€æœåŠ¡å‘¨åˆ°ã€è–„利多销是公司的¾lè¥å®—æ—¨ã€?/span><br /> <br /> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">一åQšå½©è‰²è‹—木:¾U¢å¶ž®æª—、金叶女贞、洒金柏、ç‚÷叶女贞、金叶瓜子黄杨、红叶李、ç‚÷叶桃、红枫、红瑞木、美人梅、美äºø™•‰ ,紫穗槐,黄金槐、红天竹½{‰ã€?/span><br /> <br /> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">二:帔R’苗木åQšé›ªæ¾ã€é»‘松、北京桧 、塔柏、蜀æ¡?、水è…?ã€?西安桧、万峰桧、龙柏、侧柏、铺地柏、沙地柏、龙柏球、花柏球、蜀桧球、大叉™»„杨、小叉™»„杨、雀舌黄杨、大叶女贞、æ“v桐、石楠、红叶石楠、法国冬青、棕榈、剑éºÈ­‰ ã€?/span><br /> <br /> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">三:落叶¾c»ï¼šå›½æ§ã€åž‚槐、垂柟뀁金丝垂柟뀁曲柟뀁直生柳、合‹Æ¢ã€åž‚榆、意杨系列、马褂木、栾树、七叶树、喜树、青桐、法梧、青枫、银杏、臭椿等ã€?/span><br /> <br /> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">四:花木¾c»ï¼šç´«è†ã€ç‚÷薇、连¾˜˜ã€è¿Žæ˜¥ã€æœ¨æ§Ñ€æ¨±èŠ±ã€çº¢æ¢…、绿梅、垂梅、西府æ“v‹‚ ã€è„“梗æ“v‹‚ ã€åž‚丝æ“v‹‚ ã€éº»å¶ç»£çƒã€å¹¿åQˆçº¢ç™½ç‚÷黄)玉兰、大花月季(二百¿Uï¼‰ä¸°èŠ±æœˆå­£åQˆåŒ—京红帽、黄帽子åQŒæ›¼å§†ç­‰åQ‰ã€èŠ±åQˆæžœåQ‰çŸ³æ¦´ã€è…Šæ¢…、桂花、榆叶梅、珍珠梅、棣‹‚ ã€ç«‹‚˜ã€æ €å­èŠ±ã€é‡‘丝桃、锦带花、丁香、结香等。各¿U?草坪、草¾c½ã€?/span><br /> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">我场的品¿Uæœ‰åQšç™½ä¸‰å¶ã€çº¢ä¸‰å¶ã€å°å‰™º¦å†¬è‰ã€å¤§å‰™º¦å†¬è‰ã€è‘±å…°è‰ã€çº¢èŠ±æ¦¨‹¹†è‰ã€ç­‰ã€‚以上草坪、我场均有大量草¾c½å‡ºå”®ã€‚以上苗木大ž®è§„格齐全,常年保鲜邮寄各种¾l¿åŒ–è‹—ã€?/span><br /> <br /> <br /> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">联系人;李先ç”?/span><br /> <br /> <span style="color:#333333;font-family:Tahoma, Arial, Verdana, 宋体b8bä½?font-size:14px;line-height:28px;background-color:#FFFFFF;">手机åQ?13482545302</span> </p></div> </div> </div> <!--vip会员--> <div class="careazt clearfix zt_indexcompany"> <img src="/Hall/Vip/images/zt_bottomimg.jpg" alt="" usemap="#bottomMap"/> <map name="bottomMap" id="bottomMap"> <area shape="rect" coords="720,8,927,30" href="http://www.zinrpq.live/SMS/vip.htm" target="_blank" alt=""/> </map> </div> <!--¾|‘站底部--> <div class="carea2 clearfix zt_indexcompany zt_index_bottom"> <div class="foot carea1 clearfix" style="border:0px; padding-top:40px;padding-bottom:0px"> <p> <a href="/index.aspx" target="_blank">首页 </a>| <a href="/about_3ong/about.htm" target="_blank">关于我们</a> | <a href="/about_3ong/adver.htm" target="_blank">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a> | <a href="/about_3ong/job.htm" target="_blank">诚聘英才</a> | <a href="/about_3ong/shenming.htm" target="_blank">¾|‘ç«™ç”Ïx˜Ž</a> | <a href="/about_3ong/zixun.htm" target="_blank">意见投诉</a> | <a href="/about_3ong/link.htm" target="_blank">友情链接</a> | <a href="/Notice/List.aspx" target="_blank">站内公告</a> | <a href="/about_3ong/lianxi.htm" target="_blank">联系我们</a> | <a href="http://www.cxwangluo.com/" target="_blank">公司¾|‘ç«™</a></p> <p> ä¸ÕdŠžå•ä½åQ?a href="http://www.cxwangluo.com/" target="_blank" class="company_footer">西安承信¾|‘络信息技术有限公å?/a> | 地址åQšè¥¿å®‰å¸‚高新区锦业èµ\¾l¿åœ°é¢†æ“v大厦Aæ ?907ã€?908å®?电话åQ?29-68255600 029-68255601 邮编åQ?10065 </p> <p>中华人民共和国增值电信业务经营许可证 证书¾~–号åQšB2-20090097 | 工作QQ:834994809 </p> <a href="http://www.xanet110.com/default/showdomain_msg.aspx?domain=www.3nong.cc" target="_blank"> 备案åøP¼šé™•ICPå¤?2009410å?2 <img border="0" src="http://www.xanet110.com/logo/logo1.gif" /> </a> <a href="http://xian.cyberpolice.cn" target="_blank"> <img border="0" src="/Resources/images/jingcha.gif" /> </a> <a href="http://union.xns315.com/lm/xns013881.html" target="_blank"> <img border="0" src="/Resources/images/cxlmlogo.jpg" /> </a> <center> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F9a8548b2adb3216e9a04fea05a3bfd25' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> Ver2.2.9 </center> <br /> </div> </div> </form> <a href="http://www.zinrpq.live/"><span class="STYLE1">Áù6¿ª²Ê¿ª½±½á¹û</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>